iphone 6 hoesjes serif;”>W związku z zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia, custodia samsung

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
zwołuje 28kwietnia 2018r (sobota) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

celem wybrania nowych Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

które odbędzie się w Auli Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, custodia huawei ul. Lwowska o godziniecustodia iphone serif;”> 10.00.

iphone 8 plus hoesjes serif;”>W przypadku nie uzyskania kworum,