iphone 6 hoesjes serif;”>W związku z zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia, 

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
zwołuje 28kwietnia 2018r (sobota) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

celem wybrania nowych Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

które odbędzie się w Auli Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie,  ul. Lwowska o godzinie 10.00.

W przypadku nie uzyskania kworum,