Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto pragnie wnieść wkład swej pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację przystąpienia  i będzie przestrzegał zasad postępowania obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Członek Stowarzyszenia obowiązany jest przestrzegać przepisów Statutu, uchwał Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego, brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów , terminowo uiszczać składki oraz inne uchwalone opłaty, a także otaczać opieką oraz wykazywać należytą staranność o mienie Stowarzyszenia.
Zachęcamy do pobrania Deklaracji Członkowskiej