Zarząd:

Prezes: Robert Sabała

Wiceprezes: Iwona Kłeczek

Skarbnik: Stanisława Pańczak

Sekretarz: Danuta Lepak

Członek Zarządu: Zofia Świeca


Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Kopacz

Zastępca: Wojciech Zięba

Sekretarz: Elżbieta Pusz