Zarząd:

Prezes: Artur Chrobak

Wiceprezes: Iwona Kłeczek

Skarbnik: Stanisława Pańczak

Sekretarz: Danuta Lepak

Członek Zarządu: Danuta Grochal


Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Kopacz

Zastępca: Sławomir Telesz

Sekretarz: Dariusz Warchoł