Zarząd:

Prezes: Rafał Gałusza

Wiceprezes: Monika Kopeć-Kontek

Skarbnik: Stanisława Pańczak

Sekretarz: Danuta Lepak

Członek Zarządu: Kazimierz Kwaśnik

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Kopacz

Zastępca: Wojciech Zięba

Sekretarz: Elżbieta Pusz