Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

jest organizacją pozarządową, skupiającą w swoich szeregach osoby chore na cukrzycę oraz inne, uznające jego cele i zasady działania. Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez informacyjną, szkoleniową, profilaktyczną i wydawniczą kampanię społeczną dotyczącą różnych zagadnień związanych z edukacją w cukrzycy, poradnictwem psychologicznym, opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych z powodu tej choroby.

Czym jest cukrzyca:

Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne.