Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą ( PSDiMzC )
jest organizacją pozarządową skupiającą rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę,
młodzież z cukrzycą oraz inne osoby uznające jego statutowe cele i zasady działania.
Od 2006 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
Jest ukierunkowana na udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych  z cukrzycą.

W ramach działalności Stowarzyszenia:

  • udzielamy porad, informujemy, edukujemy i dzielimy się doświadczeniami;
  • dbamy o jakość w leczeniu cukrzycy, pomagamy w pozyskiwaniu leków i sprzętu medycznego;
  • organizujemy spotkania, imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne;
  • pozyskujemy do współpracy specjalistów, partnerów i darczyńców;
  • włączamy się do udziału w akcjach i kampaniach społecznych.