Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z
Cukrzycą zaprasza w dniu 9 grudnia 2017r na Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w sali Osiedlowego Domu Kultury w
Rzeszowie, Osiedle Krakowska –Południe ul. Solarza 7 o godz.10.00
Gościem spotkania będzie przedstawiciel firmy Abbott (FreeStyle LIBRE).
Omówienie spraw bieżących i dyskusja.