SŁODKA SZKOŁA – RZESZÓW 30.09.2017r – OŚRODEK CARITAS W BUDACH GŁOGOWSKICH

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Firma Ascenscia Diabetes Care,  producent glukometrów Contour
oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą,
serdecznie zapraszają na spotkanie edukacyjne z cyklu Słodka Szkoła
Spotkanie odbędzie się w sobotę 30.09.2017 o godz.  10.00 w „Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”
Budy Głogowskie 536A ;
36-060 Głogów Małopolski

Celem spotkania jest omówienie zagadnień ważnych w codziennym życiu
z Cukrzycą,

WYJAZD INTEGRACYJNO-REKREACYJNY DO RADAWY – 29 LIPCA 2017r

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą organizuje autokarowy wyjazd integracyjno- rekreacyjny nad zalew do Radawy w sobotę 29 lipca 2017r. 

Dla Podopiecznego i 1-go Opiekuna – udział bezpłatny :) .  Możliwość udziału innych osób za odpłatnością. Prosimy o potwierdzenie udziału drogą e-mailową ilości podopiecznych oraz opiekunów do dnia 18 lipca 2017r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 4 marca 2017r

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Cukrzycą
zwołuje w dniu 4 marca 2017r. (sobota) Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w sali Osiedlowego Domu Kultury w
Rzeszowie, Osiedle Krakowska –Południe ul. Solarza 7 o godz.10.00.
W przypadku braku wymaganej większości członków, następny termin Walnego
Zebrania wyznacza się na dzień 4 marca 2017r. o godz. 10.30

1. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
za rok 2016.
2. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy 2016.
3. Podjęcie uchwał w przedłożonych sprawach.
4. Zapoznanie z planem działań Stowarzyszenia na rok 2017.
5.

W CZERWCU 2016r. Zapraszamy na następujące imprezy:

1.  „SPOTKANIE Z PODOLOGUSIEM”03-04.  06 2016r. ( piątek , sobota) w godzinach 8.00-20.00 w Centrum Podologicznym ul. Hetmańska 62/4

W programie:

  • Przeprowadzenie bezpłatnej kontroli stóp dzieci, młodzieży i ich rodziców,

( można umówić się na konkretną godzinę telefonicznie:17 78 07193)

  • Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stóp – do jej wyników dostosowanie prawidłowej terapii,
  • czekamy na małych „słodziaków”, pacjentów będących w grupie ryzyka,
  • zastanowimy się czy do nauki chodzenia, nasze pociechy potrzebują butów,
  • nauka prawidłowego obcinania paznokci,
  • wskazanie konsekwencji w życiu dorosłym deformacji stóp i palców,
  • wykonanie z dziećmi w formie zabawy bezpłatną gimnastykę stóp,
  • zapoznanie z cechami prawidłowo dobranego obuwia, indywidualnych wkładek.

2.  „SŁODKA SZKOŁA”08.06.2016r (środa) o godz. 17.30 organizowana przez firmę BAYER w sali szkoleniowej w Hotelu Rzeszów – CH Galeria Rzeszów ul.Piłsudskiego 44 . Prowadząca – Pani Teresa Benbenek – Klupa.  Temat spotkania : „Z cukrzycą na Wakacje”.  Odbędzie się również prezentacja najnowszego rewolucyjnego glukometru!!!

3. „DZIEŃ DZIECKA” – Spotkanie Członków PSPDiMzCukrzycą z okazji Dnia Dziecka 12.06.2016r.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY WEEKENDOWE 20-22.05.2016r

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY WEEKENDOWE

Zarząd PSPDiM z Cukrzycą organizuje w dniach 20-22 maja 2016r. weekendowe warsztaty żywieniowe w „Siedlisku Janczar” w Pstrągowej k.  Strzyżowa dla Członków oraz Podopiecznych Stowarzyszenia.

Dla dziecka ( tj.Podopiecznego) oraz 1 opiekuna (tj.Rodzica) uczestnictwo w wyjeździe jest bezpłatne. Wyjazd obejmuje: 2 noclegi, 6 posiłków (+ II śniadanie i podwieczorek dla uczestników chorych na cukrzycę), warsztaty,  transport.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową na adres: biuro@diabetyk.rzeszow.pl do dnia 4 kwietnia 2016r.  Należy w nich podać imię i nazwisko ( opiekuna, dziecka) oraz wiek dziecka. Każde zgłoszenie będzie traktowane jako deklaracja udziału w wyjeździe.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc nabór będzie prowadzony zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Osoby, które zgłoszą uczestnictwo w wyjeździe,  a z niego nie skorzystają,

SPOTKANIE – „SŁODKA SZKOŁA” Rzeszów – 30.03.2016r – godz. 17.30

Zapraszamy serdecznie na spotkanie „SŁODKIEJ SZKOŁY” organizowanej przez firmę BAYER wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą,  które odbędzie się w dniu 30.03.2016r (środa) o godz. 17.30 w sali wykładowej w Hotelu Rzeszów (przy recepcji) – Galeria Rzeszów ul.Piłsudskiego 44.

TEMAT spotkania: „Nie chodzi o to aby żyć wiecznie,

SPOTKANIE – „SŁODKA SZKOŁA” – Rzeszów – 30.11.2016r – godz. 17.30

Zapraszamy serdecznie na spotkanie „SŁODKIEJ SZKOŁY” organizowanej przez firmę ASCENSIA (BAYER) wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą,  które odbędzie się w dniu 30.11.2016r (środa) o godz. 17.30 w sali wykładowej w Hotelu Rzeszów (przy recepcji) – Galeria Rzeszów ul.Piłsudskiego 44.

TEMAT spotkania: „TECHNOLOGICZNE WSPARCIE W LECZENIU,