W sobotę 20 września 2014r. o godz.10.00 w auli Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.

Planujemy omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia dotyczących:

• nowej strony internetowej,
• regulaminu udostępniania konta PSPDiM z Cukrzycą na indywidualne zbiórki z 1% podatku oraz w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem dziecka z cukrzycą w szkole.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą e-mailową

Zarząd